به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران، جلال الدین صدری معاون توسعه منابع انسانی منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت : این اقدام با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با بهره گیری از تجارب شرکت ها و سازمان های موفق در این زمینه ، از سوی حوزه ی معاونت توسعه منابع انسانی منطقه انجام شده است.

معاون توسعه منابع انسانی منطقه 21 اظهار داشت : به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در این منطقه ، در مرحله ی اول نمایندگان دانشی حوزه های مختلف منطقه شناسایی و معرفی شده اند و در مرحله دوم ، دوره های آموزشی لازم برای افراد ، برگزار شده است.

 به گفته ی این مقام مسئول ، برای کلیه ی حوزه های تخصصی ، دپارتمان های تخصصی آن حوزه تشکیل شده و برنامه ریزی لازم برای اجرای کامل مدیریت دانش در منطقه 21 صورت گرفته است.

صدری در پایان با اشاره به اینکه استقرار نظام مدیریت دانش ، یکی از اقدامات مهم و تأثیر گذار در سازمان ها و شرکت های مهم و پیشرفته محسوب می شود ، خاطر نشان کرد : این اقدام باعث انتقال تجارب سازمانی و افراد با تجربه به سایر کارکنان در بازه های زمانی مختلف می شود و همچنین از اتلاف هزینه ها و منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.