به گزارش خبرگزاری برنا از پلدختر لرستان ، صبح امروز چهارشنبه نشست روسای هیئت های  ورزشی شهرستان پلدخترومعمولان با حضور علی محمد نور علیوند رییس  اداره ورزش وجوانان شهرستان پلدختر برگزار شد.

علی محمد نورعلی وند رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان در این نشست با تبریک به خاطرکسب مدال طلای  محمد مهرابی  در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جام فدراسیون آذربایجان (باکو) به مردم پلدختر وجامعه کشتی شهرستان گفت: پلدختر دارای استعداد های بی نظیری در ورزشهای گوناگون است ودرصورت حمایت وتوسعه امکانات قطعاًمیتوان شاهد کسب مدالهای طلا در مسابقات جهانی والمپیک نیزتوسط ورزشکاران پلدختری بود.

وی  با اشاره به ضرورت بیمه ورزشی وامکان بروز حوادث واتفاقات در ورزش گفت: متاسفانه بیمه ورزشی در شهرستان ما وضعیت مطلوبی نداردوروسای هیئت ها موظفند تا به ساماندهی بیمه ورزشکاران رشته ورزشی خود بپردازند.

نورعلیوند با بیان اینکه سقف بیمه ورزشی پلدخترفقط در حدود1700نفر می باشد عنوان کرد:با 5000 ورزشکار در سطح شهرستان باید بتوانیم تغییر اساسی در امر توسعه بیمه ورزشی ورزشکاران ایجاد کنیم  وهیئتها وظیفه دارند تا بیمه ورزشکاران خود را فعال نمایند.

وی  با بیان اینکه هیئتهای ورزشی شهرستان باید با یکدیگر وهمینطور با اداره ورزش وجوانان هماهنگ باشند ،متذکر شد:هیئت ها وظیفه دارند تا هر سه ماه یک بار گزارشی از وضعیت هیئت خود به اداره ورزش وجوانان ارائه دهند.

نورعلی وند همینطور خواهان فعال شدن روسای هیات در فضای مجازی مربوط به اداره ورزش وجوانان ورابطه با خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش وجوانان برای انعکاس واطلاع از رویدادهای این وزارت خانه شد.

رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان پلدختر همچنین به اهمیت ارتقای سطح فنی مربیان اشاره کرد وخواهان توسعه وفعال شدن قسمت بانوان هر رشته ورزشی توسط هیئات شد .

لازم به ذکر است در این نشست هرکدام از روسای هیات ورزشی به بیان مشکلات وبرنامه ریزی برای حل آنها پرداختند.

 

دیدار با حجت السلام سوری امام جمعه پلدختر

گفتنی است پس از این نشست مدیریت ورزش شهرستان به همراهی روسای هیئات ورزشی با حجت السلام محمد سوری امام جمعه پلدختردیدار کردند.

 

در این دیدار نورعلیوند به تشریح عملکرد اداره ورزش وجوانان شهرستان وهمچنین بیان کسب عناوین ورزشکاران موفق پلدختر پرداخت واز امام جمعه پلدختر خواست تا تکمیل پروژه استخر پلدختر را به عنوان مطالبه برحق مردم پلدختر پیگیری نمایند.

علی محمد نورعلی وند همچنین با اشاره به بحث ورود خیرین ورزش از امام جمعه پلدختر خواست تا تلاش نمایند تا بحث خیرین ورزش درامرتوسعه ورزش  پلدختر تحقق پذیرد.

همچنین حجت السلام محمد سوری امام جمعه پلدختر در این دیداربا پرداختن به بحث لزوم حمایت از ورزشکاران موفق ومدال آور حمایت خود از جامعه ورزش شهرستان را بیان کردند.

خبرنگار : رضا جودکی نژاد