به گزارش برنا،این مسابقه درجاده مشگین شهر- برگزار شد و ورزشکاران 15 کیلومتر از مسیر این جاده رابه طرف مشگین شهر رکاب زدند.
در پایان این مسابقه رضا به گزین و پیام فخری هردواز تیم هیات دوچرخه سواری مشگین شهر ومرتضی جعفر زاده از تیم دوچرخه سواری پترو شیمی تبریز به ترتیب اول تا سوم شدند.
مشگین شهر در شمال غرب اردبیل و در همسایگی استان آذربایجان شرقی واقع است.