به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، طی حکمی از سوی" بابک فرزاد " رییس هیئت دوچرخه سواری استان لرستان " رضا جودکی نژاد" به عنوان رییس هیئت دوچرخه سواری شهرستان پلدختر منصوب شد.

 

برپایه این گزارش ،  این حکم در جلسه روسای هیئات ورزشی شهرستان پلدختر از طرف علی محمد نورعلی وند به جودکی نژآد ارائه داده شد.

گفتنی است کوهستانهای لرستان به خاطر طبیعت چهارفصل خود از مستعد ترین مناطق کشور برای تورهای دوچرخه کوهستان است که شهرستان پلدختر به خاطر کوهستانهای گرمسیری وییلاقی خود از پتانسیل بالایی برای توسعه این ورزش هیجان انگیز ومحیط زیستی برخوردار است.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?view=att&th=1545777d74782d34&attid=0.1&disp=inline&realattid=385f03252f809bf_0.1&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ9iTXXbN5sslMaOGsrStpKKR0YBJy0igHiNDxfaC9YapnIgq4O1DehR3diN5nsQWcrW2rTSK01kuzhawCFzz82tp7W59vCnPyLM560WrwYeMh12oBhH5qk6pUlVBjnaUsvohNdwQNRRkiUY7OlcNeupIAWDWXUr8ME9oP9nfiXvr9llySghAzomnFCG8eYmNuiuUgc2hCSmqfAqHAROsqqZnatYyncuyptbEvN8MFdKAyaFiTHXZNeDVFm-wNHZQVnk2KE3V_6WTMYYoCZaI_AX3wFoaS24NfuGMCgfsbb9JGn139N8kpAxmQTworBqSCPPyTB2QzQ8YUKZczPLydXNOuR6_JsQbHmfD7szFrGOYIJEOtxBB7gehVYIoqwPPYm8aJ8xOZ6zpUew1Qgc9Z-tTMVvC9rg8tmOAi6mD08_itrX2Wcx-D403JuDB1AgDHwKL_VHB5s1ns_RuO5sNaU1C-fN4PFfdZf9Yl4DmRA0j5vV-glGw5Eg8hTlRKcBVfNEI__24s89le7doSOXR6B1D-wtU2SbR8hYYljNuY2k8ILeq753sulRvJUNPn_t2e7n-haeHHbTABsGDajITUKJJmPIbVC5EgjVR1cK9GrlwLIwcYtEDk3BF9h9QNDR_-ILqwR9lEJa1qrt

 

لازم به ذکر است که رضا جودکی نژاد روزنامه نگار،خبرنگار وسردبیر خبرگزاری برنالرستان (وابسته به وزارت ورزش وجوانان ) می باشد.