به گزارش خبرگزاری برنا از خرم‌آباد، بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در نشست مشترک رؤسای امور اراضی شهرستان‌ها و کارشناسان امور اراضی است با اعلام این خبر درخصوص نظارت کامل بر اراضی کشاورزی و اراضی ملی واگذار شده و شیوه صدور مجوزها و مراقبت مطلوب از اراضی کشاورزی مطالبی را بیان کرد.

وی بر آمادگی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در جهت مقابله با زمین خواری و واگذاری اراضی شیب دار به افراد واجد شرایط «ساکنین روستاها» که در امر تولید و کشاورزی مبادرت می نمایند، تأکید کردند.

در ادامه مدیر امور اراضی استان لرستان درخصوص شعار سال و تأیید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام داشت: به منظور مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری و اشتغال و بالا بودن راندمان تولید جهت توسعه اراضی کشاورزی در اراضی ملی و اجرای طرح های باغداری و کشاورزی به افراد بومی هر منطقه یا روستا مساعدت خواهد شد.

صید احمد مرادی در پایان گفت: امور اراضی و جهاد کشاورزی شهرستانها با همکاری فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دادگستری اقدامات لازم و قانونی جهت پیشگیری از تخریب و تغییر کاربر یهای غیر مجاز و مقابله با زمین خواری بعمل می آورند و گشت های حفظ  کاربری در اقصی نقاط استان فعال بوده و مردم نیز از طریق سامانه ارتباطیمی توانند 131 تخلفات را گزارش نمایند.