به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج ؛مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)گفت:این میزان زکات جمع اوری شده در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال پیش از ان 15درصد افزایش داشته است.

فریاد محبی افزود :بیش از 80درصد از زکات جمع اوری شده به اجرا و مرمت و تکمیل طرحهای عمرانی از جمله مسجد،حسینیه و مدرسه و بقیه را به فقرا اختصاص دادیم