به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد محسن بیگی در گردهمایی رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان از نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی تحقق اهداف آموزشی و پرورشی نام برد و خاطر نشان کرد: مدیریت  منابع انسانی در آموزش و پرورش زمینه ساز کیفیت بخشی به آموزش و اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

وی از اعتماد اجتماعی جامعه به معلمان به عنوان بزرگترین سرمایه آموزش و پرورش نام برد و برترویج و تبیین منزلت معلمان در جامعه تاکید کرد.

محسن بیگی تصریح کرد: مهمترین وظیفه آموزش و پرورش در حوزه اقتصاد مقاومتی ترویج فرهنگ کار و کار آفرینی ، مصرف بهینه و استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی است.

وی از کیفیت بخشی به عنوان  استراتژی اصلی آموزش و پرورش نام برد و گفت: اولویت تمامی برنامه های آموزش و پرورش در سال95 کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: هیج تفاوتی بین مدارس دولتی و غیر دولتی وجود ندارد و نباید نقش نظارتی آموزش و پرورش در مدارس غیر دولتی فراموش شود.

وی افزود: مسئولان آموزش و پرورش و معلمان باید در برابر وجدان و وظایف سازمانی تعیین شده برای آنها پاسخگو باشند و در راستای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی  تلاش کنند.

محسن بیگی با اشاره به عضویت آموزش و پرورش استان کرمان در شورای محرومیت زدایی از مناطق محروم  کشوربر توجه ویژه به مدارس شبانه روزی و انسداد مبادی بی سوادی در راستای ایجاد عدالت آموزشی در استان تاکید کرد.

وی از راه اندازی سامانه مالی مدارس استان نیز خبر داد و گفت: بروز رسانی اسناد مالی مدارس براساس این سامانه، در راستای مدیریت صحیح منابع  ضروری است.

محسن بیگی با اشاره به ظرفیت های عظیم آموزش و پرورش گفت: با توجه به ارتباط مستقیم اکثر افراد جامعه با دستگاه تعلیم تربیت و مقبولیت اجتماعی فرهنگیان  در نزد مردم، معلمان تاثیر گذارترین افراد جامعه در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و علمی  هستند.