به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان  گفت : نشائ برنج در گیلان از اواخر فروردین آغاز شد.

حبیب جهانساز افزود : تاکنون برای 218 هزار هکتار شالیزارهای گیلان خزانه گیری شده است.
وی گفت : تاکنون در222 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان با آب باران و رودخانه ها شخم زده شده است.