به گزارش خبرگزاری برنالرستان، ایمان بک زاده ورزشکار لرستانی به اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال باویلچر جانبازان و معلولان دعوت شد.

 برپایه این گزارش ،دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان 7 اردیبهشت ماه سالجاری لغایت 15 اردیبهشت ماه به میزبانی رشت برگزار می شود که ایمان بک زاده ورزشکار لرستانی نیز به نمایندگی از لرستان در این به اردوی آمادگی حضوردارد.