به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛با حضور ورزشکاران ومدیران ومسئولان محلی در پنجمین روز از هفته گرامیداشت مقام کار وکارگر مسابقات دو میدانی واو اسپرت با حضور تیم های شرکت کننده از شهرهای یاسوج،کهگیلویه وگچساران در مجموعه ورزشی کارگران یاسوج برگزار شد درمسابقه دو میدانی سه نفر به ترتیب از شهرستان های یاسوج ،گچساران وکهگیلویه اول تا سوم شدند  که در پایان مسابقه به آنان حکم قهرمانی وجوایز نفیسی اهداء شد.

  درمسابقه او -اسپرت که برای اولین بار دراستان به همت ورزش کارگری استان انجام شد . به نفرات برتر این مسابقه نیز حکم قهرمانی وجایزه تقدیم گردید درمسابقه اواسپرت قهرمانی کشوری این مسابقه  نیز حضور داشت وحضور ایشان باعث دلگرمی وشور اشتیاق ورزشکاران شد