بهگزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛ جامعه بزرگ کارگری استان به مناسبت گرامیداشت مقام ومنزلت کار وکارگر در دفتر نماینده ولی فقیه ومجلس خبرگان رهبری دراستان   حضور یافتند و با ایشان دیدار کردند  دراین دیدار که در فضای بسیار معنوی برگزار شد مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان با ابراز خرسندی از حضور در محضر حضرت آیت الله ملک حسینی گزارشی  از عملکرد اداره وبرنامه های هفته کاروکارگر ارائه کردند پس از ارائه گزارش صابر مظاهری تنی چند از مدیران و انجمن ها ی کارگری به بیان عملکرد ها وپاره ای از مسائل ومشکلات موجود در جامعه کارگری استان پرداختند سپس  حضرت آیت الله ملک حسینی با اظهار خوشحالی از حضور در جمع جامعه کارگری استان هفته کاروکارگر را به کارگران وهمه خدمتگزاران در عرصه کاروتلاش تبریک گفت .ایشان در آغاز سخنانشان با ذکر خاطره ای از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران (ره)از ارزش واهمیت کارگران وجایگاه رفیع آنان در نزد خداوند سبحان سخن گفت وخاطر نشان کرد:  یکی از مهمترین سنت هایی که درقران کریم مطرح شده سنت کاروتلاش است   نماینده ولی فقیه در استان افزود : هویت انسان با کار معنا پیدا می کند وشکوفایی انسان به کار وعمل صالح وبهره وری مناسب است  وچیزی که همواره  ودرهمه حال باانسان است ودر آینده نیز به انسان باز می گردد هم کار است وارزش واقعی انسان به کار شایسته ونیکو کردن است

حضرت آیت الله ملک حسینی در ادامه از ضرورت ایجاد احساس اخوت وبرادری بین افراد جامعه سخن گفت ومدیران ومسئولاان را از احساس مدیربودن وحاکم بودن منع کرد وبیان داشت:  افرادی که در جامعه نسبت به همونوعانشان چنین احساسی یعنی برادری داشته باشند همواره مورد حمایت وهدایت خداوند قرارمی گیرند وبه یاری خداوند تمامی موانع ومشکلات موجود بر سرراهشان برداشته خواهد شد نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش از موانع وایرادات موجود در قانون کار سخن گفت واظهار امیدواری کرد :با نگاه کارشناسی واتخاذ تصمیمات خوب وصحیح  موانع خود ساخته در قانون کار برطرف  وزمینه همدلی وهمراهی کارگران وکارفرمایان در جامعه محقق خواهد شد .ایشان در پایان مدیران  ومسئولان را به پرهیز از باند بازی ،قبیله گرایی وزیاده خواهی توصیه کرد وخاطر نشان کرد: اساس شکل گیری دستگاهها برمبنای کلمه عون وکمک بوده است و همگان را به رفع مشکلات ونیازمندی های جامعه سفارش نمود .