نتایج شمارش نهایی آرا حوزه انتخابیه لرستان اعلام شد.

به گزارش  خبرگزاری برنا از لرستان ، نتایج شمارش اولیه آرا در حوزه انتخابیه لرستان به گونه ای رقم خود که در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی نفر اول: صید محمد خان بیرانوندی و نفر دوم محمد رضا ملکشاهی راد، در حوزه انتخابیه دورود و ازنا نفر مجید کیان پور و در حوزه انتخابیه بروجرد: نفر اول عباس گودرزی و علاءالدنی بروجردی بعنوان نفر دوم  به مجلس راه بافتند.

 حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی

تصویر

نام و نام خانوادگی کاندیدا

تعداد آرا

حزب

 ملکشاهی راد

محمد رضا ملکشاهی راد

 63889

اصولگرا

 صید محمد خان بیرانوندی

صید محمد خان بیراوندی

78005

اصلاح طلب

 مرتضی محمودوند

مرتضی محمودوند

 61022

مستقل - اصلاح طلب

 اعظم محمدی نیا

اعظم محمدی نیا

61189

مستقل

حوزه انتخابیه بروجرد

تصویر

نام و نام خانوادگی کاندیدا

تعداد آرا

حزب

 علاء الدین بروجردی

علاءالدین بروجردی

41323

اصولگرا

  هادی مقدسی

عباس گودرزی

47156

اصولگرا

  عباس گودرزی

هادی مقدسی

 35514

مستقل

 فاطمه مقصودی

فاطمه مقصودی

29118

اصلاح طلب

 

حوزه انتخابیه دورود و ازنا 

 

تصویر

نام و نام خانوادگی کاندیدا

تعداد آرا

حزب

 حسین گودرزی

حسین گودرزی

43803

اصولگرا

 مجید کیان پور

مجید کیان پور

 45799

مستقل