به گزارش خبرگزاری برنا از تربت حیدریه، پس از شمارش آرا توسط هیئت اجرائی از مجموع 107 هزار و 643 آرای صحیح در 275 شعب اخذ رای تربت حیدریه، سعید باستانی با کسب 66 هزار و 737 رای به عنوان نماینده منتخب مردم تربت حیدریه به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

همچنین ابوالقاسم خسروی 40 هزار و 906 رای از مجموع آرای صحیح را بدست آورد. نتیجه قطعی انتخابات هنوز به تائید هیئت نظارت نرسیده است.

مجموع آرا در حوزه انتخابیه تربت حیدریه  108 هزار و 937 رای است.