مرحله دوم انتخابات مجلس امروز در حوزه دورود و ازنا برگزار شد و شمارش آراپایان رسید.

به گزارشخبرگزاری برنا از لرستان ، مرحله دوم انتخابات مجلس امروز در  حوزه دورود و ازنا برگزار شد و شمارش پایان رسیده و نتایج اعلام شد

در ای انتخابات مجید کیان پور کاندیدای مورد حمایت جبهه پایداری ومعاون عمرانی اسبق لرستان با اکثریت آرا راهی بهارستان ششد .

دورود و ازنا:

1. مجید کیان پور 45574

2. حسین گودرزی 43732