به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی، محمد بیرانوندی اصلاح طلب  و محمد رضا ملکشاهی راداصولگرا راهی بهارستان شدند.

نتایج شماره آرا به شرح ذیل در خرم آباد اعلام شد.

 حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی

تصویر

نام و نام خانوادگی کاندیدا

تعداد آرا

جناح سیاسی 

 

 

 

       

 

محمدبیرانوندی                                                 

 

 

 

78005

 

 

اصلاح طلب

 

 

محمدرضا

ملکشاهی راد  

 63889 

 اصولگرا   
 

 

 

 

مرتضی محمودوند

 

 

 

 

 

 61022

 

  

اصلاح طلب