به گزارش خبرگزاری برنا از بجستان، این رقابتهای یک روزه با حضور 46 ورزشکار از 13 شهرستان استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی در سه کلاس برگزار شد.

در کلاس 250 سی.سی، جواد بندی، ابوالفضل صادقی و محمد ندایی به ترتیب از شهرستانهای جوین، نیشابور و گناباد اول تا سوم شدند.

اکبر بروشکی هم از شهرستان کاشمر در کلاس 450 سی.سی قهرمان شد و در همین کلاس روح الله جهانگیر و مصطفی برزگران هر دو از بجستان بر سکوهای دوم و سوم جای گرفتند.

کلاس سوپر کلاس این دوره از رقابتها نیز با برتری جواد بندی از جوین، سعید قربان زاده از قاین خراسان جنوبی و محمد خدیوپور از بردسکن پایان یافت.