به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه ایلام گفت: از مجموع 168 هزار و 645 رای ماخوذه در حوزه انتخابیه ایلام، مهران، ملکشاهی، سیروان، چرداول و ایوان جلال میرزایی با کسب 62 هزار و 231 رای ضمن کسب بیشترین آرا راهی بهارستان شد.
ناصر خوشخبر اظهار کرد: همچنین در این مرحله از انتخابات سلام امینی دیگر نامزد راه یافته به مرحله دوم این حوزه انتخابیه نیز توانست با کسب 61 هزار و 338 به عنوان نفر دوم حائز اکثریت آرا شده و به عنوان نماینده دیگر این حوزه انتخابیه به مجلس دهم راه یابد.
وی یادآور شد: در این مرحله از انتخابات سارا فلاحی با کسب 56 هزار و 59 رای و لطیف صادقی نیز با 44 هزار و پنج رای از راهیابی به مجلس دهم باز ماندند.
فرماندار ایلام تاکید کرد: بر اساس ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 2 روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری آماده دریافت شکایات است.
خوشخبر اضافه کرد: همچنین به استناد تبصره های یک ، 2 و سه ماده مذکور کسانیکه از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد..
فرماندار ایلام گفت: در صورتیکه شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.
استان ایلام با گستره 20 هزار کیلومتر مربعی و حدود 590 هزار نفر جمعیت که از این تعداد حدود 435 نفر واجد شرایط رای هستند دارای سه کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی (دو کرسی حوزه انتخابیه ایلام و یک کرسی حوزه انتخابیه دهلران) است. 
رقابت برای تعیین نمایندگان مردم این استان در مجلس دهم بین 2 نفر در حوزه انتخابیه دهلران و چهار نفر در حوزه انتخابیه ایلام روز جمعه (10 اردیبهشت) در 531 شعبه اخذ رای است. 
حوزه انتخابیه ایلام با 2 کرسی در مجلس شورای اسلامی شامل (ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و سیروان) است و حوزه انتخابیه دهلران نیز با یک کرسی در مجلس شورای اسلامی شامل (دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره) است.