به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-وزنه برداران دسته 94 کیلوگرم در ششمین روز از مسابقات قهرمانی آسیا 2016 که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، به رقابت پرداختند.
ایران در این وزن بر خلاف روزهای قبل 2 نماینده داشت که علی هاشمی و رضا بیرالوند بر روی تخته مسابقات رفتند.
علی هاشمی با رکورد 374 کیلوگرم در مجموع 2 حرکت بر سکوی دوم آسیا ایستاد، او در یک ضرب با ثبت رکورد 174 مدال نقره گرفت و دو ضرب با 200کیلوگرم مدال برنز را کسب کرد.
رضا بیرالوند نیز با رکورد 355 کیلوگرم در مجموع دو حرکت پنجم شد، این وزنه بردار در یک ضرب با رکورد 165 کیلوگرم چهارم شد و در دوضرب با 190 کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در حال برگزاری است.