به گزارش برنا از شهرکرد؛ حمید ملک پور با بیان اینکه تا کنون 70 درصد از اعتبارات مربوط به این شهرستان جذب شده بیان داشت: رویکرد اختصاص اعتبارات در سال 95 با اولویت دادن به مناطق محروم و روستایی است.

وی ، میزان اعتبارات عمرانی شهرستان شهرکرد در سال گذشته را 140 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی استان عنوان کرد و گفت: مبلغ 101 میلیارد و 55 میلیون ریال نیز از محل اعتبارات 10 و 12 به این شهرستان کمک شد.

فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه با توزیع اعتبارات، رسیدگی به پروژه های نیمه تمام و مناطق محروم در اولویت کار قرار می گیرد تصریح کرد: تکمیل بیش از 20 سالن ورزشی و ساخت خوابگاه ورزشی برای اردوهای تیم ملی از جمله پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان شهرکرد هستند.

وی با اشاره به برج های دو قلو در مرکز شهر شهرکرد اذعان داشت: در راستای رفع مشکلات ترافیکی برج های دو قلو پارکینگ طبقاتی با فاصله کمتر از 500 متر از محوطه این برج ها احداث می شود