به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران ؛مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گچسارا ن با تبریک هفته گرامیداشت مقام معلم به معلمان و خانوادهایشان عنوان کرد:سعی خواهیم کرد با تلاش فرواوان آموزش و پرورش شهرستان در استان به رتبه اول برسد.

پورالحسینی مقام ومنزلت معلمی را بالا دانست و اظهار داشت :معلمی شغل انبیاستو خداوند معلمان را همچون پیامبران برای هدایت و راهنمایی بشر افریده است.

وی خاطر نشان شد:از نظر مقام مععظم رهبری شالوده نظام اسلامی از افکار شهید مطهری گرفته شد.و امروزرسالت جامعه فرهنگی بازخوانی مجدد افکار شهید مطهری است.