محمد حدیدی در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته بیش از 100 هکتار از اراضی ملی استان در قالب 60 فقره پرونده تخلفی با کمک و مساعدت دستگاه قضائی ، دستگاههای عملیاتی استان و پیگیری های مستمر حقوقی و حمایت همه جانبه نیروهای انتظامی و شهرداری های سطح استان رفع تصرف شد.

وی با بیان اینکه شهرستان مشهد با 22 مورد عملیات رفع تصرف به متراژ 367 هزار و 655 مترمربع، بیشترین آمار رفع تصرفات در سال 94 را داشته است؛ افزود: شهرستان‌های سبزوار با 10 مورد رفع تصرف به متراژ 175 هزار و 586 مترمربع، تربت حیدریه با 7 مورد رفع تصرف به متراژ 62 هزار و 720 متر مربع، گناباد با 6 مورد رفع تصرف به متراژ 16 هزار و 564 مترمربع، طرقبه با 5 مورد رفع تصرف به متراژ 290 هزار و 738 مترمربع و شاندیز با 4 مورد رفع تصرف به متراژ 3 هزار مترمربع، در جایگاه‌های بعدی بیشترین تعداد رفع تصرف در سال گذشته قرار داشته اند.

مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین از 3 مورد رفع تصرف به متراژ 29 هزار و 958 متر مربع در شهرستان نیشابور خبر داد و گفت: شهرستان‌های جغتای با یک مورد رفع تصرف به متراژ 160 هزار مترمربع، کاشمر با یک مورد رفع تصرف به متراژ 3 هزار مترمربع و تایباد با یک مورد رفع تصرف به متراژ 2 هزار مترمربع در رتبه های بعدی رفع تصرفات در سال گذشته بوده اند.

حدیدی با اشاره به افزایش میزان رفع تصرف اراضی ملی در سال گذشته  در مقایسه با سال 93، گفت: در سال 94 تعداد 60 مورد رفع تصرف به متراژ حدود 111 هکتار انجام شد و این تعداد در سال 93، 90 مورد رفع تصرف بامتراژ حدود 74هکتار بوده است.

وی تصریح کرد: یگان حفاظت ونیروهای حفاظت از اراضی در طول شبانه روز آماده برخورد با افراد سودجویی که قصد تعرض و تخریب اراضی ملی و ساخت و ساز غیرمجاز را دارند، هستند.

مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در تعطیلات نوروزی، گشت های ویژه حفاظت از اراضی با حضور مستمر در سطح استان از ساخت و ساز غیرمجاز و تعرض به اراضی ملی جلوگیری نمودند.