به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، استاد جعفر کازرونی شاعر، داستان نویس و منتقد ادبی برجسته کرمانشاهی پس از طی چندین سال بیماری و مرارت روی در نقاب خاک نهاد.

گفتنی است مراسم تدفین ایشان فردا در باغ فردوس کرمانشاه برگزار خواهد شد.