به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران، دکتر جمال بافرانی شهردار منطقه ضمن بیان مطلب فوق گفت : سیاست های ابلاغی از سوی شهرداری کلان شهر تهران در حوزه ی اجتماعی و فرهنگی با هدف مبارزه با فقر و تکیه بر اصل قادر سازی و توانمند سازی شهروندان در راستای حفظ کرامت انسانی و افزایش امید به زندگی میان مردم تدوین شده است .

شهردار منطقه 21 با بیان اینکه مدیران محلات به عنوان عناصر اجرایی منتخب پارلمان محلی هستند ، اظهار داشت : برنامه های ابلاغی به محلات با توجه به شرایط و ضرایب خاص هر محله تدوین شده و در آن نقطه نظرات دبیران شورایاری و هیأت امنای آن محله نیز اعمال شده است .

به گفته ی این مقام مسئول ، بی تردید اجرای فعالیت ها و اقدامات در امور اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و هنری در هر محله بر عهده ی مدیر همان محله است تا با رویکرد فقر زدایی ، محرومیت زدایی ، و قادر سازی یک جهش قابل قبولی در محلات 13 گانه منطقه 21 شاهد باشیم.

بافرانی در پایان ضمن اشاره به اینکه سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری ، سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نامگذاری شده است ، بیان داشت : شهرداری کلان شهر تهران به عنوان حلقه ی همگرای مرکزی مصمم بر تولید ثروت ، منزلت ، معرفت و قدرت است تا با کار فرهنگی ، معرفت را به ثروت و  منزلت را به قدرت تبدیل کند و همچنین شاهد خروجی فعالیت های خود در استحکام بنیان خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی با شعار " توسعه ی اجتماعی " باشد.