به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، سیدعلی‌نادر دهقانی رئیس جهاد دانشگاهی لرستان شهید مطهری را الگویی خدشه‌ناپذیر، استادی انقلابی و شاگرد و مرید امام (ره) دانست و گفت: اساتید حوزه و دانشگاه از متون ارزشمند شهید مطهری (ره) الگوهای پیشرفت و تعالی اجتماعی را تدوین و ارائه دهند..

برپایه این گزارش ،دهقانی در رابطه با ابعاد شخصیتی استاد شهید مرتضی مطهری، گفت: لازم است اساتید حوزه و دانشگاه از متون ارزشمند شهید مطهری(ره) الگوهای پیشرفت و تعالی اجتماعی را تدوین و ارائه دهند.

وی شهید مطهری را در حقیقت الگویی خدشه‌ناپذیر، استادی انقلابی و شاگرد و مرید امام(ره) دانست و تصریح کرد: شهید مطهری(ره) شخصیتی چندگانه اما نظام‌مند دارد که این چندگانگی را در تنوع آثار مکتوب، دیدگاه‌های برتر و بدیع و مقبولیت جهانی ایشان در بین اندیشمندان بزرگ جهان می‌توان یافت و نظام شخصیتی ایشان متوجه فهم و درک بالا و عمیق از مکتب انسان‌ساز اسلام ناب محمدی(ص) است.

دهقانی  با یادآوری این‌که نمی‌توان ابعاد شخصیتی ایشان را لیست کرد، بیان کرد: هم نمی‌شود چنین انسان بزرگی را در یک یا چند بُعد دید و هم نمی‌توان تقدم و تأخری برای آن‌ها لحاظ کرد اما آنچه دریافت می‌شود این است که شهید مطهری(ره) شخصیتی چندبُعدی دارد که عمده این ابعاد در حوزه علم و دانش، تدین و مذهب، تربیت در بستر فرامین دینی، روشنفکری و روشنگری، اصالت و هویت گرایی و جامع‌نگری و ابعاد متنوع دیگری است که از این شخص، عالمی تمام معنا و اثرگذار ساخته است.

دهقانیخاطر نشان کرد: به نظرم شهید مطهری(ره) همه ابعاد را به عدالت و توازن داشت بنابراین می‌توان گفت ایشان شخصیتی کامل در عصر خود و در ابعاد گوناگون داشت.

وی بابیان این‌که بدیهی است وقتی عالمانه و در بستر تحقیق و پژوهش، هویتی تجلی و نمود پیدا کند می‌شود شهید مطهری(ره)، عنوان کرد: این خاصیت علم در بستر توجه به هویت و اصالت است تا انسان‌های کاملی سال‌ها بتوانند نقش هدایت و روشنگری جوامع را عهده‌دار باشند و در جامعه امروزی همان میزان که به ابعاد مذهبی و دینی پرداخته می‌شود نباید اصالت و هویت تاریخی و فرهنگی را کم‌رنگ و کم‌اثر دانست.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان بابیان این‌که آثار ارزشمند شهید مطهری(ره) چراغ راه جامعه امروزی است، بیان کرد: لازم است اساتید حوزه و دانشگاه در جلسات مباحثه علمی این آثار را تفسیر و از متون ارزشمند آن الگوهای پیشرفت و تعالی اجتماعی را تدوین و ارائه دهند.