به گزارش خبر گزاری برنا در تهران ، سید محسن اسدی،  با بیان این خبر گفت: عملیات اجرایی خط 6 مترو تهران به سمت کن در منطقه 5 شهر تهران در حال اجراست .

شهردار منطقه 5 با اشاره به برنامه های منطقه درتوسعه حمل ونقل عمومی گفت: درحال حاضر ایستگاههای اکباتان ، مترو صادقیه  و آزادی  درسطح منطقه5 فعال است که به منظور توسعه خدمات رسانی به شهروندان  اقدامات لازم جهت تسریع دراحداث .توسعه خطوط مترو درمنطقه دردستور کارقرارگرفت.

وی افزود: برهمین اساس توافق های لازم برای تملک 26 هزار مترمربع از املاک مورد نیاز جهت راه اندازی کارگاه های خط 6مترو انجام و با هماهنگی به عمل آمده 100درصد تعهدات منطقه نسبت به برنامه زمانبندی شده  صورت گرفته است

اسدی گفت: سهولت دسترسی شهروندان به خطوط حمل ونقل عمومی  و کاهش بار ترافیکی شبکه معابر درون شهری از دیگر اهداف طرح های توسعه خطوط مترو در این منطقه است.