به گزارش خبرگزاری برنا از پلدختر لرستان ، ازمحمد مهرابی  کشتی گیر نوجوان وزن 46 کیلوگرم پلدختری  که در مسابقات جام کشورفدراسیون آذربایجان (باکو)به قهرمانی دست یافت با حضور نورالدین درمنان فرماندار پلدختر وجمعی ازمسئولین شهرستانی وشرکت گرم مردم شهرستان  استقبال شد.

علی محمد نور علی وند رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان در این زمینه به خبرنگاربرنا با تبریک به محمد مهرابی وجامعه کشتی شهرستان به خاطر این موفقیت طلایی تاکید کرد: پلدختر با حمایت همه جانبه وتجهیزات بیشتر می تواند دارای  مدال آوران المپیکی نیز بشود.

حسین بخشیوند رییس هیئت کشتی پلدختر نیز گفت: مهرابی با کسب این مدال طلا نشان دادکه تمرکز ودقت  برروی رده های پایه در ورزش کشتی چه قدر می تواند آینده کشتی ما را بسازد وپلدختر را در رشته فرنگی  مبدل به قطب کشتی کشور کند.

سید محسن موسوی مربی محمد مهرابی نیز بیان کرد: مهرابی در سه کشتی توانست حریفانی ،از کشورهای آذربایجان وگرجستان را با قاطعیت شکست دهد ومدال طلا را کسب کند.

همچنین در این مراسم فرماندار پلدختر با تقدیر از زحمات مدیریت ورزش شهرستان وهیئت کشتی ومربیان وتبریک به محمد مهرابی به خاطر این  موفقیت قول  حمایت از قهرمانان و همکاری ومساعدت بیشتر برای توسعه ورزش شهرستان را داد.