به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، عبدالله دربند سری، مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی شمیرانات از دیدار و گفتگو با نایب رئیس شورای مشورتی پیر غلامان مداح خبر داد.

دربند سری، گفت: در این دیدار رضا بلوکات، نایب رئیس شورای مشورتی پیر غلامان مداح گزارشی ازفعالیت های این شورا ارائه داد.

همچنین برنامه های پیش بینی شده این شورا ویژه سال ۹۵ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.