به گزارش خبر گزاری برنا در تهران،  18 تن از اعضای گروه کوهنوردی شهریار قله 3850 متری سوتک را به سرپرستی خانم نسترن صداقت فتح کردند ،

گفتنی است،  قله سوتک در بخش نو استان مازندران واقع در جاده منتهی به پیست دیزین می باشد که این قله از سمت شرق به قله آزاد کوه و از سمت جنوب شرقی به قله کمانکوه منتهی میشود.

اعضای شرکت کننده در این برنامه :

1- نسترن صداقت پیشه (سرپرست) 2-احسان بنده لو (سرپرست فنی و عکاس) 3-محسن رهنما 4-علیرضا چهرقانی 5-محمد اعجازی(عکاس) 6-فاطما حسنی نیا 7-افسانه رهگذر 8-علی کرد بچه 9-تمنا فرجی 10-بهزاد دوستگان 11-صادقیانی 12-قربانی 13-سمانه قربانی 14-قره گوزلو 15-آذر زارعی 16-تاجیک 17-وهابی 18-درخشان