به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، حمیدرضا گرشاسبی در دومین جلسه شورای اداری اداره کل و درجمع معاونین و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان تهران که درسالن مرحوم پزنده برگزارشد، اظهارکرد: سرانه ورزش تهران درسالیان گذشته سی و چهارسانتی متر بود که در حال حاضر با صدور مجوزهای مجموعه جدید، ادارات و شهرداری ها توانسته ایم میزان سرانه ورزش استان تهران را بهبود بخشیم.

وی افزود: درحال حاضر میزان سرانه ورزش استان تهران 48 سانتی متر مربع است که از این حیث توانسته ایم رتبه خود را درسطح کشور 5 پله کاهش دهیم.

 

 

گرشاسبی با بیان اینکه 291 پست سازمانی برای پرسنل در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران وجود دارد اظهارکرد: هم اکنون 771 نیرو در این اداره کل مشغول کارهستند که 155 نفر از آنان به صورت رسمی، 23 مورد کارگری، 166 مورد قراردادی (باشناسنامه و 427 نیرو بدون شناسنامه) از دل هیئت های ورزشی حقوق خود را از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران دریافت می کنند.

مدیرکل ورزش وجوانان استان تهران ادامه داد: سال 93 میزان درآمد این اداره کل هشت میلیارد ریال بود که این میزان درسال 94 به شصت میلیارد ریال افزایش یافت.

گرشاسبی گفت: اعتبارات استانی درسال گذشته 97 میلیارد ریال از طریق استان و 12 میلیارد از طریق وزارت ورزش و جوانان به حساب اداره کل ورزش تهران واریزشد که از این میزان تنها 13 میلیارد ریال در این حساب ماند و مابقی صرف حقوق پرسنل شد.

وی ادامه داد: با این اعتبار اندک نمی توان پیشرفتی را در ورزش استان تهران ایجاد کرد.

 

 

مسابقات امید های آینده ورزش تهران مرداد ماه برگزار می شود

معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران دراین مراسم گفت: مسابقات امید های ورزش استان تهران 12 تا 24 مرداد ماه در رده سنی جوانان برگزار می شود.

حسن میرزا آقابیک افزود: در این مسابقات 35 رشته برای مردان و 32 رشته برای زنان درنظرگرفته شده که امیدواریم از دل این مسابقات استعداهای خوب را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه مهمترین هدف ما توجه به مسابقات المپیک 2020 است، تاکید کرد: امیدواریم ورزشکاران تهرانی بتوانند در چهارسال پیش رو در این رقابت های بین المللی جایگاه خوبی را کسب کنند.

 

 

 

55 پروژه عمرانی- ورزشی نیمه تمام دراستان تهران

حمیدرضا شکیبامهر مشاور مدیر کل و رئیس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نیز در این نشست اظهارکرد: درسال 94، 55 پروژه نیمه تمام در سطح استان تهران شناسایی شد که 46 مورد از این پروژه ها به مناقصه عمومی گذاشته شد.

وی ادامه داد: اعتبارات عمرانی سال 94 استان تهران در بخش استانی 90 میلیارد ریال و دربخش ملی 120 میلیارد ریال بود که 48 میلیارد ریال ازطریق استانی و 34 میلیارد ریال از طریق ملی به این استان تخصیص یافت.

شکیبامهر ابراز امیدواری کرد اعتبارات سال 95 استان تهران 15 درصد افزایش یابد.

 

 

 

 

حوزه جوانان مورد غفلت واقع نخواهد شد

مهران سرپرست معاون امورجوانان اداره کل ورزش وجوانان استان تهران با بیان اینکه این بخش درگذشته بسیارمورد غفلت قرارگرفته و کمتر به آن توجه شده، افزود: درنظرداریم با برنامه ریزی مدون و با مشارکت تمامی دستگاه ها حوزه جوانان را در تهران گسترش دهیم.

وی گفت: درستاد ساماندهی جوانان مواردی را دربخش اوقات فراغت، جوانا ، ازدواج و وام ها برای این قشردر نظر گرفتیم که بتوانیم معضلات و مشکلات را درسطح استان تهران برطرف کنیم.

سرپرست ادامه داد: درگذشته به حوزه جوانان هیچ توجه ای نمی شد که با ارزیابی های مختلف توانستیم این موارد را طبق جدول از پیش تصویب شده، مشخص کنیم تا بتوانیم نیازهای حوزه جوانان را معرفی کنیم.