به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در طی یک برنامه اقدام به توزیع  تعداد 55 بنر هشدار دهنده و جلوگیری از روشن کردن آتش در عرصه های منابع طبیعی ، تفرجگاه ها و کانون های بحران به حریق در بین شهرستان ها کرد.

بنا به این گزارش ،روابط عمومی این اداره هدف از نصب این بنر ها را دردر کانون های بحران ،آگاه کردن عموم مردم به اهمیت جنگل ها،مراتع و خودداری از روشن کردن آتش جهت تهیه غذا می باشد.