به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با برپایی غرفه های مشاوره وقف، ثبت نام طرح ملی حفظ، معرفی امامزادگان و بقاع متبرکه و غرفه کودک حضوری پر رنگ در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دارد.

این گزارش می افزاید درغرفه مشاوره وقف علاوه بر مشاوره وقف، زمینه وقف قرآنی با وقف قرآن کریم برای امکان مذهبی و مجالس قرآنی نیز وجود دارد.

در غرفه کودک، کودکان و نوجوانان در قالب نقاشی و داستان های قرآنی با قرآن، بقاع متبرکه و موقوفات آشنا می شوند.

 در غرفه بقاع متبرکه، بازدید کنندگان ضمن آشنایی با امامزادگان و بقاع متبرکه، در جریان فعالیت های فرهنگی و قرآنی بقاع متبرمه امامزادگان قرار می گیرند.

همچنین بازدید کنندگان غرفه بقاع متبرکه و امامزادگان با بقاع میقات الرضا(ع) که در مسیر زائران حرم رضوی قرار دارند نیز آشنا می شوند.

در غرفه های اوقاف استان در نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد 5 کارشناس مذهبی حضور دارند.

گفتنی است طی دو شب گذشته در غرفه های اوقاف  استان در نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد، تاکنون 41 جلد کلام الله مجید وقف، 500 نفر از غرفه کودک بازدید، 61 نفر در طرح ملی حفظ ثبت نام و 580 بسته نبات تبرک بقاع متبرکه امامزاده سیدمحمد علوی(ع) و امامزاده یحیی(ع) میامی مشهد در بین بازدیدکنندگان توزیع شده است.