به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، جلسه مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال درامور اراضی ملی و منابع طبیعی و ستاد ساماندهی ،پیشگیری و مقابله با ساخت وساز غیر مجاز شهرستان به ریاست خانمحمدی فرماندار شمیرانات و اعضای جلسه در محل شهرشمشک برگزارشد.