به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ در این حکم آمده است:

"در راستای سیاست های شورای عالی حفاظت از محیط زیست و وزارت ورزش و جوانان کشور و نظر به تشکیل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت متبوع و لزوم ایجاد دفتر متناظر در استان و همچنین با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی با حفظ سمت و به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول سمت دفتر محیط زیست و توسعه پایدار اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان منصوب می شوید.
امید است با درایتی که در شما سراغ داریم در سایه برکات متعال همگام و هماهنگ با سایر حوزه های ستادی در انجام امور محوله با بهره گیری از تمام ظرفیت ها ی موجود و فراهم آوردن زمینه های تعاملی و همکاری درون سازمانی و برون سازمانی موفق و پیروز باشید."