محمود قربانیار در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد با اعلام این خبر گفت: مسابقات جودوجام بسیج ورزشکاران استان درمشهد برگزار، که جوانان جودوکار چنارانی توانستند با اقتدار برحریفان پیروز و فینالیست شوند .

وی افزود: جواد جوان دروزن 46 ، علی جوان50 ، حمیدرضاحسینی55 برسکوی قهرمانی ایستادند و علی حسینی در 55 کیلوگرم مقام سوم رابدست آورد .

وی خاطرنشان کرد ، حسن رجبی و احمد چوبک ازچناران ازداوران حاضردراین مسابقات بودند .