به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علیرضا نیکپور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی جاری 175 هزار هکتار گندم آبی و 125 هزار هکتار به سطح زیر کشت محصول گندم اختصاص دارد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری میزان 700 هزار تن گندم در استان تولید شود که از این میزان 450 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی تصریح کرد: در فصل کاشت بیش از 17 رقم گندم آبی و 4 رقم گندم دیم یارانه‌ای  به میزان 17297 تن در شهرستان‌های مختلف توزیع شده است.

وی عنوان کرد: میزان یارانه گندم آبی 3223 ریال و گندم دیم3818 ریال است که به شرکت‌های تولید کننده پرداخت  شده است.