به گزارش خبرگزاری برنا از دهدشت؛مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان چرام با برگزاری شش دیدار آغاز شد .

در اولین و دومین شب این مسابقات شش دیدار در سالن سپاه شهر چرام برگزار شد و این نتایج بدست آمد

نیروی انتظامی 5 شهرداری 3

آموزش و پرورش چرام 9 اداره ارشاد 2

شبکه بهداشت 5 آموزش و پرورش سرفاریاب صفر

فرمانداری 8 اموزش و پرورش ب 1

شهرداری 2  سپاه صفر

آموزش وپرورش الف 4 نیروی انتظامی