به گزارش خبر گزاری برنا در  استان تهران، مهدی قهاری رییس این کمیته  در گفتگو با برنا گفت: در راستای ارتقاء و آشنایی کودکان با بازیهای فکری در نمایشگاه دانش آموزی مدارس بین المللی استان تهران، هیات ورزشهای همگانی اقدام به برگزاری کارگاه بازی فکری و ارائه روش های آموزشی روبیک در بین دانش آموزان و مراجعین کرد که با استقبال خوبی نیز مواجهه شد.

photo_2016-06-18_02-12-44

 وی افزود: ما همچنین گارگاه اموزش و اثر گزاری بازی فکری بر روی کودکان را با حضور 40 نفر از والدین شهر تهران برگزار و نایب رییس کمیته بازی های فکری برای آنها از اثر گذاری و فواید بازی های فکری برای کودکان و نوجوانان سخنرانی کرد.

قهاری در انتها با بیان اینکه این کمیته در نظر دارد 1 مردادماه مسابقات ملی مکعب روبیک را برگزار کند تاکید کرد: دراین راستا ما جلسات متعددی را با رهنما معاونت فرهنگی برج میلاد تهران و پور مطلب نماینده کمیته جهانی مکعب روبیک در ایران برگزار کردیم.