به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، منوچهر حبیبی معاون استانداری قزوین از سفر شهرداران 60کشور جاده ابریشم به قزوین خبر داد و گفت: بحث اجلاس  شهرداران جاده ابریشم از برنامه های بسیار مهمی است که سه حوزه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری را  تحت تاثیر خود قرار می دهد و باید روی این سه حوزه به خوبی برنامه ریزی شود و لازمه آن همکاری همه دستگاه هاست.

وی با اشاره به حضور بیش از 60شهردار در این اجلاس تصریح کرد: برگزاری اجلاس ظرفیتی جهت معرفی  استان به ویژه شهر قزوین در ابعاد مختلف می باشد و همه دستگاه های اجرایی باید کمک کنند تا این مهم اتفاق بیافتد و لازمه آن تقسیم دقیق وظایف و ماموریت ها در بین دستگاه ها و نهادهای مختلف است.

معاون عمرانی استاندار با تاکید بر همکاری و همراهی دستگاه ها برای برگزاری آبرومندانه این اجلاس گفت: برگزاری اجلاس شهرداران جاده ابریشم کار سنگین و بزرگی است که خروجی این اجلاس باید تفاهمات و تعاملات بیشتر بین مدیران شهری دنیا با مدیران شهری استان و کشور باشد.

حبیبی افزود: مدیران حوزه شهری باید حداکثر استفاده و بهره برداری را از ظرفیت شهرداران و مدیران شهری که از سراسر دنیا در این اجلاس حضور پیدا می کنند داشته باشند.

وی گفت: باید خیر و نفع این اجلاس به همه مردم اعم از تجار و کسبه و سایر اصناف برسد تا مردم به ضرورت و اهمیت چنین اجلاس ها و نشست هایی پی ببرند و آن را در عمل احساس کنند در این صورت است که شاهد مشارکت و همکاری آنها خواهیم بود.

معاون استاندار اظهار داشت: باید از ملزومات و مقدمات این اجلاس، تحول و تحرک در سطح شهر و استان باشد و در مبلمان شهری نیز باید تغییراتی ایجاد و فضای شهری متناسب با این نشست شکل بگیرد و آماده شود.

حبیبی با بیان اینکه "اطلاع رسانی این اجلاس بسیار برای ما مهم است." خاطرنشان کرد: باید مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های اطلاع رسانی و تبلیغاتی به گونه ای در سطح شهر و فضاهای شهری انجام شود که برای همه ملموس باشد.