به گزارش خبر گزاری برنا در  استان تهران، حمیدرضا مهری خامنه به عنوان سفیران محیط زیست این هیات با پیام صلح و دریاچه ارومیه نفس می کشد صبح امروز با حضور مسئولین پروژه احیای این دریاچه و همچنین مسئولین محلی با کاشت نهال نمادین در مقابل ساختمان احیای دریاچه ارومیه  از روبه روی دانشگاه صنعت شریف سفر خود را به 5 استان کشور آغاز کرد.

گفتنی است، در این سفر خامنه کل مسیر را رکاب زده و در هراستان به شکل نمادین یک نهال می کارد.