به گزارش خبرگزاری برناوبه نقل از فانوس زاگرس؛جعفر گوهرگانی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نوع برداشتی که مردم از محصولات گلخانه‌ای در جامعه داشته و این محصولات را آغشته به سموم می‌دانند، اظهار کرد: این طرز تفکر اشتباه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: به یقین در محصولات گلخانه‌ای سموم به صورت کنترل شده مورد استفاده قرار می‌گیرند در نتیجه هیچ گاه سمومی خارج از قاعده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی این مشکل را بیشتر برای محصولات مزرعه‌ای دانست و گفت: برای مثال در مزرعه‌های هندوانه و یا گوجه استفاده کنترل شده از سموم رعایت نمی‌شود به خصوص در زمینه کشت هندوانه که مشکلات زیادی وجود دارد.

این مسؤول بیان کرد: در گلخانه‌ها کنترل سموم توسط ناظرین صورت می‌گیرد و بیشتر حشرات را به صورت طبیعی از بین می‌برند.