به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،نخستین خانه مشارکت مردم در امر سلامت با حضور معاون درمان، مشاور رئیس دانشگاه و نمایندگانی از ادارات و نهادهای مرتبط با امر سلامت و NGO ها امروز شنبه 29 خراد ماه 95 در سالن شماره یک حوزه ریاست برگزار شد.

 طهماسب نظری مشاور رئیس دانشگاه با اشاره به سه ضلع مثلث وزارت بهداشت ، سایر ارگانها و مردم برای ارتقاء سلامت بیان داشت: وزارت بهداشت بعنوان یک راس این مثلث تنها می تواند 25 درصد مقوله سلامت را عهده دار شود و اگر سایر ارگان ها بعنوان راس دوم و مردم به عنوان راس سوم را در نظر بگیریم چنانچه مردم  با وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها همکاری نکنند امر سلامت تحقق نخواهد یافت و ارتقاء سلامت نیازمند همکاری سایر ارگان ها با وزارت بهداشت و جلب مشارکت های مردمی به عنوان یک امر مهم خواهد بود و تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت استان بر داشتن گامی مهم در این راستا می باشد تا از ظرفیت های مردمی و NGO ها و خیرین سلامت استفاده شود.

بر پایه این  گزارش تشکیل خانه مشارکت مردم در سلامت به استناد بند 6 مصوبه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مورخه 27 مهرماه 94 صورت گرفته است که نخستین نشست آن امروز برگزار شد و هدف از تشکیل آن تسهیل در دستیابی به برنامه جامع سلامت استان لرستان و توانمند سازی مردم در ارتقای سلامت خود و جامعه و استقرار نظامی برای دسترسی آسان به گروه های مردمی بویژه گروه های آسیب پذیر و مشارکت آنان در اجرا، پایش و ارزشیابی طرح های ارتقاء سلامت استان می باشد و شامل دو رکن دبیرخانه و شورا می باشد و براساس شرح وظایف و ساز و کارهای تعریف شده برای آن فعالیت می نماید و دبیر خانه آن در مرکز بهداشت استان قرار داشته و منابع مالی آن نیز از طریق کمک های خیرین و مشارکت های مردمی تامین خواهد شد.

  1.