به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، عمده کارخانه های قند استان با مشکل کمبود شکر مواجه بودند که با رایزنی های انجام گرفته حدود 300 هزار تن شکر از طریق 'هفت تپه' استان خوزستان تامین شد.

کارخانه های نبات صنعتی نیز با کمبود شکر مواجه شدند که با پیگیری انجمن مستقل خود و خانه صنعت، معدن و تجارت استان مشکل آنها نیز رفع شد.

به رغم فعالیت 20 کارخانه قند در این استان تشکل منسجمی برای پیگیری مشکلات و مطالبات آنان تشکیل نشده است.