به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، علی آشتاب در سومین جلسه شورای هماهنگی رفاه اجتماعی استان با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتمتاعی اظهار داشت : کمیته دائمی اشتغال متشکل از اعضای شورای هماهنگی رفاه استان است که با برنامه ریزی مدون و زمان بندی شده و به منظور ایجاد زمینه های شغلی با استفاده از ظرفیت های داخلی این شورا در راستای سند اشتغال استان در سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل تشکیل می شود.

 آشتاب  افزود: شورای رفاه استان متشکل از 11 نهاد زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی استان فعالیت می کند و در این شورا دو بانک و صندوق کارآفرینی امید و همچنین آموزش فنی وحرفه ای عضو هستند و این نهاد ظرفیت خوبی برای ایجاد و توسعه زمینه های شغلی است.

وی بیان کرد: اولویت کمیته اشتغال استان با تعاونی ها، افراد کارآفرین و خلاق و طرح های دانش بنیان برای توسعه و افزایش افراد شاغل در این حوزه در سطح استان است .

آشتاب  با بیان اینکه همکاری و همدلی دستگاههای تابعه وزارت در استان را یکی از نمودهای عینی اقدام و عمل نام برد و بر تحقق منویات ارزشمند مقام معظم رهبری در تبیین برنامه های راهبردی اقتصاد مقاومتی در راستای ایجاد اشتغال تاکید کرد

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در پایان  خاطر نشان ساخت : تصمیم ها ومصوبات کمیته اشتغال استان از سوی واحد ارزیابی این نهاد نظارت وارزیابی می شوند.