به گزارش برنا از شهرکرد؛ حجت الاسلام احمد احمدی قمی در سفر به شهرکرد با اشاره به اینکه طرح خاصی برای معماری اسلامی در اسلام ارائه نشده است، اظهار کرد: اسلام در رابطه با معماری و مسکن با ارائه کلیات، طراحی جزئی را به خود مسلمانان واگذار کرده است.

وی افزود: چیزی که امروز به عنوان طرح‌های معماری در اکثر کشورهای اسلامی و خصوصا کشور ایران استفاده می‌شود، بیشتر ناشی از فرهنگ و سنت ما است.

حجت‌الاسلام احمدی قمی با اشاره به سخنی از امام صادق(ع) که می‌فرمایند وسیع بودن منزل از سعادت مرد است و راحتی مؤمن در فراخی خانه اش می‌باشد، گفت: از مسایلی که آیین اسلام در خصوص مسکن بر آن تأکید دارد، فراخی و وسعت خانه است که در این خانه باید ارزش‌های اسلامی رعایت و نبض حیات سالم در آن بطپد و زلال محبت در آن جاری باشد.

وی با بیان اینکه اسلام همواره برتکریم مهمان تاکید کرده است، تصدیح کرد: باید با ورود مهمان، حرمت خانه و صاحبخانه نیز حفظ شود، تکریم مهمان و جلوه آن در ساختار فضایی خانه‌های سنتی ایران قابل مشاهده بود ولی درمعماری مدرن این موضوع نادیده گرفته می‌شود.

دبیر مجمع عالی تفسیر قرآن کشور گفت: تجربه ثابت کرده است زن باید هنگامی که در خانه مهمانی وجود دارد بتواند بدون آنکه در معرض دید مهمان باشد، کارهای خود را انجام دهد و از نگاه دیگران مصون و محفوظ بماند ولی متاسفانه در معماری امروزی آشپزخانه مشرف به پذیرایی است و این نکته رعایت نمی‌‌شود.

حجت‌الاسلام احمدی سبک و معماری مساجد را نیز بیشتر ناشی از فرهنگ دانست و با اشاره به ساخت مسجدالنبی در زمان پیامبر، تصریح کرد: نگاه‌هایی که پیامبر اکرم(ص) به مسجد داشتند با مساجدی که امروزه وجود دارد همخوانی زیادی ندارد.

 وی گفت: هنر کاشی کاری در مساجد، مناره‌ها و محارب امروزی مساجد در کشورهای اسلامی، ناشی از فرهنگ هرکشور است و این معماری مسلمانان است و یک معماری اسلامی نیست، به طور مثال وجود دالان‌ها وهشتی‌ها در معماری سنتی ایرانی  باعث شده این طراحی در مساجد ایرانی نیز دیده شود.