به گزارش برنا،حسین کربلائی خیاوی در جلسه بررسی توسعه تحقیقات دانش‌بنیان کشاورزی در اردبیل اظهار داشت: تمامی سعی و تلاش محققان این مرکز در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده حداکثری از حداقل امکانات موجود در راستای دستیابی به حداکثر تولید و ظرفیت دربخش کشاورزی است.

وی افزود: افزایش ارزش افزوده و بهره‌وری مناسب واصولی از جمله اهداف شاخص و مهمی است که در راستای تحقق اهداف اقتصادی دنبال می‌کنیم که چشم انداز و دورنمای انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی به کشاورزان بارویکرد مدیریت دانش بنیان به کشاورزان انجام می‌شود.

خیاوی در مورد اولویت طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی و اینکه مدیریت دانش بینان چگونه در استان تحقق پیدا می‌کند، گفت: امسال 175 طرح تحقیقاتی برای اجرا تدوین شده است و اولویت و محورهای تحقیقاتی محققان بر مبنای نیازهای حیاتی و ضروری شرایط آب و هوایی و میکروکلیمائی استان انجام می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل بیان کرد: سعی و اهتمام ما بر این اصل استوار است که طرحی در مراکز تحقیقاتی ما به اجراء در می‌آید که در راستای سه هدف اساسی و مهم راهکارهای مقابله با خشکی، شیوه‌های نوین و کاربردی مقابله با بحران آب و از همه مهمتر افزایش دمای محیطی استوار باشد.