به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،جلسه انتخاب اعضای جدید هیات سوارکاری بروجرد با حضور اقای مهندس  فرشید مرادی رییس هیات سوارکاری استان لرستان در هتل زاگرس بروجرد برگزارگردید واعضای هیات  به شرح زیر معرفی شدند.

رئیس هیات: دکتر نراقی پور

نایب رئیس آقایان:امین بیرانوند

نایب رئیس بانوان:سمیه نیک نژاد

دبیر: امین نیک نژاد

خزانه دار:مهدی جنت

کمیته کورس :محمدرضا مهدوی

کمیته استقامت: نادر حسنی

کمیته پرش: سعید محمدی

کمیته آموزش: علی یعقوبی فر

کمیته انضباطی:دکترملک محمودی

کمیته داوران: فاطمه نیک نژاد

روابط عمومی:محمد بشیری  

امید است با همکاری صمیمی دوستان این ورزش هر روز هدفمندتر رو به پیشرفت باشد.