به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ،طی حکمی از سوی مهندس فرشید مرادی رئیس کمیته پرش با اسب هیات سوارکاری استان لرستان منصوب شد.

بسمه تعالی

سرکار خانم ماندانا شکرچیان

احتراما نظر به تخصص، لیاقت  شایستگی و حسن اعتماد جامعه سوارکاری به جنابعالی. بعنوان رئیس کمیته پرش با اسب هیئت سوارکاری استان لرستان منصوب می گردید.

امید است با عنایت به توکل الهی و علاقمندی و کاردانی شما در آینده ای نزدیک شاهد تحول چشمگیر و گسترش و شکوفایی این رشته ورزشی باشیم.

 

                      فرشید مرادی

    رئیس هیئت سوارکاری استان لرستان

بسمه تعالی

طی حکمی از جانب مهندس فرشید مرادی، جناب آقای دکتر جوادآقاپور بعنوان نایب رئیس هیئت سوارکاری استان لرستان منصوب گردیدند.

 

متن حکم به این شرح است:

 

              جناب آقای دکتر جوادآقاپور

با عرض تشکر از پذیرش مسئولیت و نظر به دانش، تجربه و سوابق ارزنده کاری جنابعالی و بموجب این حکم بعنوان  نایب رئیس هیئت سوارکاری استان لرستان منصوب می گردید.

اطمینان کامل دارم که تعهد، دانش و تجربیات ارزنده جنابعالی شما را در شناخت همه جانبه موضوعات حیطه فعالیت به منظور سازماندهی علمی و اجرائی هیئت سوارکاری استان لرستان مدد خواهد نمود.

توفیق روز افزون شما را از خداوند منان مسئلت می نمایم.