به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، مسابقات تنیس روی میزکارکنان دولت (بانوان ) شهرستان خرم آباد  گرامیداشت جام رمضان در سالن خانه پینگ پنگ استان برگزار گردید ، که مقام های برتر این دوره از مسابقات مشخص شدند.

مقام اول : دانشگاه علوم پزشکی ، اعضای تیم : خانم فاطمه بسطامی ، خانم سپیده ماسوری و خانم تهمینه جافریان ، مقام دوم : امور مالیاتی ، اعضای تیم : خانم فرانک حسینی ، خانم شهرو فریدونی و خانم عذراحقی پور و مقام سوم مشترک : تیم مخابرات : اعضای تیم : خانم فاطمه موسوی ، خانم سمانه حسینی و خانم صبا سبزی پور، و تیم منتخب بانک ها : خانم مرضیه رحیمی ، خانم راضیه باقری و خانم الناز غریق  بودند .

در پایان از طرف هیات تنیس روی میز استان به مقام های برتر این دوره از مسابقات کاپ و مدال و حکم قهرمانی اهداء گردید .