به گزارش برنا آذربایجان غربی، امیر جوان کیا گفت: در راستای اجرای مواد 5 و 6 آئین نامه قانون حدنگار دفاتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دستی و سنتی در ادارات ثبت خواهند شد که این اتفاق در استان آذربایجان غربی نیز در حال اجراست..

وی افزود: در طی فعالیت ادارات ثبت استان از حدود سال 1310 بالغ بر 7000 دفتر املاک ایجاد گردیده است که نگهداری این دفاتر در صورت عدم اجرای چنین طرحی عملا بسیار مشکل بود  که پس از اصلاح قانون ،اطلاعات آن وارد بانک جامع املاک گردید و امروز شاهد حذف کامل این دفاتر می باشیم.

مدیرکل ثبت، اسناد و املاک آذربایجان غربی تصریح کرد: کاهش هزینه های ثبتی،سرعت ،دقت در صدور اسناد،ارتقا سلامت اداری جلوگیری از جعل اسناد از مزایای اجرای طرح بشمار می رود هم چنین تعداد زیادی از منابع انسانی که کار تحریر دفاتر را در کل استان برعهده داشتند از این پس در بخش هایی که مواجه با کمبود نیروی انسانی بودیم بکار گرفته خواهند شد و این امر موجب کاهش زمان رسیدگی به درخواست های صاحبان رجوع در سایر بخش ها خواهد شد.

جوان کیا گفت: با اجرای این طرح، مدت زمان صدور اسناد نیز که پیشتر سه روز بود به یک روز کاهش می یابد که تاثیر زیادی در صرفه جویی وقت خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: