به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران، محمد کلهر عضو رئیس شورای شهر شهریار در مورد شفاف‌سازی مالی در شورای شهر و شهرداری گفت: با توجه به استناد به بند 30 ماده 71 قانون تشکلات ، وظایف شورای های اسلامی لایحه انتخاب حسابرس برای شورای شهر ، شهرداری و سازمانهای تابعه مورد بررسی و موافقت اعضای شورای شهر قرار گرفت . 

وی در جریان بررسی موضوع یکپارچه سازی حسابرسی در جلسه رسمی شورای شهر تصریح کرد: شورای شهر وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری شهریار را بر عهده دارد و انتخاب حسابرس در شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری شهریار حق قانونی شورای شهر است .

کلهر عضو هیئت رئیسه شورای شهردر ادامه خاطر نشان کرد : امیدواریم با تائید این لایحه از سوی فرمانداری شهرستان شهریار یک کارنامه رضایت‌بخش و موفق مالی را ایجاد کرده باشیم .